دیوار سبز مصنوعی

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 1

توضیحات نمونه دیوار سبز 1 نمونه دیوار سبز 1. بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 7

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 6

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 5

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 4

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 3

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 2

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

دیوار سبز مصنوعی| کار های انجام شده | نمونه کار 8

توضیحات نمونه دیوار سبز این نمونه دیوار سبز بهترین ایده در طراحی فضاهای عمومی و خصوصی است. مانند لابی ساختمان ها و هتل ها، فروشگاه ها، تالارها و باغ تالارها و کافی شاپ و رستوران ها می باشد. همچنین به منظور زیباسازی نرده ها و فنس ، دیوارها ، ستون ها ، تراس آپارتمان ، […]

اسکرول
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید